☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město POMOC UKRAJINĚ Volby do zastupitelstev obcí SARS CoV-2 Koronavirus Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Strategické rozvojové dokumenty města Mirotice a jeho částí Územní plán Smlouvy Veřejné zakázky Poptávky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Vodovod Miroticko Kanalizace a ČOV Stavba D4 Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Internetový mapový server GObec Partnerství a spolupráce Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Česká pošta ČEVAK a.s. Dětský klub "Na Faře" Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji Komunitní centrum
Povodňový plán Úřední deska Archiv Mapa stránek
 

A A
Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

30.06.2022 publikoval: Monika Chylíková

       

Svoz papíru je

z technických důvodů

přesunut na

8. července 2022.

 

 

 

Mirotice

 

OZNÁMENÍ

 

Pracovníci místní akční skupiny MAS Brána Písecka pomohou domácnostem s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci.

 

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy začíná 06. 06. 2022 v 17:00  hodin

 

 

 

MAS Brána Písecka

Čížová 75, 398 31 Čížová

 

Kontaktní osoby:

Roman Čarek, tel. 602 113 600, info@branapisecka.cz

Ing. Michaela Smrtová, tel. 604 746 195, smrtova.michaela@branapisecka.cz

 

 

 

 

ZMĚNA PLATBY ZA ODPAD V ROCE 2022

 

Pro rok 2022 platí obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Dle této vyhlášky je pro rok 2022 stanovena výše sazby ve výši 600 Kč pro osobu trvale hlášenou ve městě. Zároveň vznikla povinnost platit poplatek ve stejné výši osobám, které mají ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Máte-li k 1. 1. 2022 ve městě Mirotice hlášené trvalé bydliště, případně máte-li k uvedenému datu na území města ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, nemusíte podávat žádné ohlášení. Poplatek zaplaťte bezhotovostně dle údajů uvedených níže, případně v hotovosti či platební kartou na podatelně městského úřadu v úředních hodinách.

Na popelnice se již nebudou vydávat žádné známky a nálepky. Všechny popelnice budou vyváženy bez ohledu na to, zda jsou již zaplaceny, a to dle uveřejněného harmonogramu svozu. Harmonogram svozu je uveřejněn na webu města v sekci odpadové hospodářství.

Poplatek, prosíme, uhraďte nejdříve 1. 1. 2022, splatnost je 31. 5. 2022.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Způsob úhrady poplatku:

variabilní symbol: číslo domu (u bytových domů uvést i číslo bytu)

poznámka u platby: uvést jméno poplatníka, obec

 

Pokud máte nevyužité známky na popelnice, můžete je vrátit na podatelně městského úřadu, kde Vám bude vrácen poplatek. Známky můžete vracet v průběhu prvního čtvrtletí, tedy nejpozději k 31. 3. 2022.

Bližší informace najdete ve vyhláškách č. 2/2021 a č. 3/2021, které jsou zveřejněny na úřední desce, dále na webových stránkách města v sekci vyhlášky a nařízení. Fyzicky jsou k nahlédnutí rovněž na městském úřadě.

Svozné dny 1. pololetí 2022

 

 

 

Město Mirotice

Město Mirotice se nachází v malebné jihočeské krajině, kterou snad nejvíce proslavil zdejší rodák - Mikoláš Aleš. Bohatá historie Miroticka se snoubí s množstvím přírodních i kulturních památek.

Na následujících oficiálních stránkách najdete informace o správě, aktuálním dění a zajímavostech města Mirotice a příslušejících osad...

Mirotice

 

 

 

 

Poděkování ZŠ Mirotice

https://www.youtube.com/watch?v=747yQcjckCg&feature=youtu.be

 

                     

Mirotice

Název projektu:

Komunitní centrum Mirotice "Na faře"

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalé fary ve městě Mirotice. Realizací projektu vznikne komunitní centrum, které doplní infrastrukturu města Mirotice o prostory k setkávání místní komunity, zajištění sociálního poradenství a pořádání kulturně společenských akcí.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je v nově vzniklém komunitním centru provozovat aktivity sociální, kulturní a vzdělávací. Půjde o ojedinělou příležitost lépe a intenzivně informovat občany o dění v jejich městě a zároveň lze očekávat snahu a ochotu zúčastnění cílových skupin a veřejnosti zapojit se do místního dění a promlouvat do nastavení fungování komunitního centra případně města Mirotice.

Realizace projektu:

1.3.2017 – 31.8.2020

Rozpočet projektu:

Celkové výdaje 7 940 295,37,- Kč, dotace 3 673 113,45,- Kč

Mirotice

 

MMR

STRÁŽ - rekonstrukce místní komunikace

 

MMR

Oprava kaple v Bořicích

 

Navštivte jižní Čechy - Oficiální turistický portál Jihočeského kraje

Město Mirotice obdrželo na opravu střechy hasičské zbrojnice v Lučkovicích 45.000,- Kč z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

 

 

Mirotice

Tento projekt Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03046
Termín realizace projektu: 29. 7. 2014 - 27. 7. 2015
Rozpočet projektu: 8 658 240 Kč
Popis projektu:
Projekt Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice je zaměřen na zlepšení dopravní
infrastruktury v místních částech města Mirotice - Lučkovice a Radobytce. V rámci projektu
došlo k:
- rekonstrukci místní komunikace II. třídy od rychlostní silnice R4 do osady Obora u
Radobytec (k. ú. Radobytce) a rekonstrukci místních komunikací III. třídy v jejím intravilánu v
celkové délce 1,45 km,
- vzniku místních komunikací rekonstrukcí účelových komunikací od místní části Lučkovice
do osady Komárov v celkové délce 1,54 km. Po rekonstrukci účelových komunikací byly tyto
komunikace zařazeny pasportem do kategorie místních komunikací odpovídající III. třídě.
Projektem došlo především k zlepšení propojení místní části Obora u Radobytec s
nadřazenou silniční sítí a osady Komárov s místní částí Lučkovice, zvýšení bezpečnosti
dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Kniha  - Mikoláš Aleš (1852-1913)

Město Mirotice při příležitosti jubilea vydalo knihu "Mikoláš Aleš (1852-1913)" od B. Hoffmanna.

Knihu si můžete zakoupit za 180,- Kč v podatelně Městského úřadu nebo v Památníku Mikoláše Alše v Miroticích.

Možný je pouze osobní odběr. 

Povodňový plán

www.edpp.cz/dpp/mirotice

 

ČEVAK - dispečink – havarijní linka pro hlášení mimořádných situací (havárií atd.). Tato linka funguje nepřetržitě a pracovníci dispečinku předávají informace pracovníkům provozu. Tímto se můžou občané vyhnout situaci, kdy o víkendech případně ve večerních hodinách volají konkrétním lidem.

Tato linka je bezplatná a funguje 24 hodin denně – telefonní číslo je 800 120 112.