www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Tělocvičná jednota Sokol

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

U zrodu stál Ladislav Stroupežnický
Historie mirotického Sokola má vlastně dva počátky.
Ten první spadá do roku 1869, kdy v Miroticích sokolský spolek vznikl právě z iniciativy cerhonického rodáka, dramatika a později prvního dramaturga Národního divadla Ladislava Stroupežnického. Ten spolu s otcem a bratrem Hynkem energicky „nastartoval“ činnost nového spolku tak, že již tři měsíce po založení - 20. června 1869 - byla jednota schopna úspěšně vystoupit se svým prvním veřejným cvičením. Měla tehdy 61 členů a ještě téhož roku se L. Stroupežnický stal náčelníkem mirotického Sokola. Oba bratři byli cvičiteli, jejich otec Josef byl členem výboru spolku. A pod jejich vedením byla tělovýchovná činnost od počátku spojována i s činností kulturní, tak, jak to odpovídalo zásadám zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše.
Po odchodu rodiny Stroupežnických do Prahy (1871) však činnost místního Sokola prakticky zcela ustala, a tak se druhým začátkem jeho existence stal až rok 1899. Bylo to z podnětu zemského poslance Jana Kaliny z Blatné, který tehdy stál také v čele sokolské župy Jeronýmovy v Písku.

Činnost mirotického Sokola v posledních desetiletích byla rozsáhlá. Sokolové v akci Z vybudovali přístavbu (1957) k sokolovně, kde se denně cvičilo a o údržbu a vytápění se staral stálý správce. Tak tomu bylo až do 70. let. Pořádaly se každoroční tělovýchovné dny a akademie, na nichž cvičily všechny složky, počínaje mladším žactvem, a to často i v náročných sestavách na nářadích.
Pokud jde o společenskou činnost, nelze zapomenout na éru slavných sokolských šibřinek. Každý večer měl daný určitý ráz a v jeho duchu se připravovala speciální vystoupení. Nebylo výjimkou, že účinkujících byla stovka a návštěvníků celkem na šest set. A dva plesy každou sezónu byla samozřejmost.
Také mirotický fotbal by zasluhoval zvláštní kapitolu. Oddíl byl založen už v r. 1920 a když se v r. 1949 spojil se Sokolem, patřil k jeho nejaktivnějším složkám.
A jak vypadá Sokol Mirotice dnes? Klasická tělovýchovná cvičení postupně zanikla pro všeobecný nezájem, i když ještě donedávna se pokoušeli někteří činovníci a cvičitelé o jejich udržení a rozvoj. A tak dnešní „barvy a čest“ slavného spolku hájí už jen kolektivní sporty : volejbal a stolní tenis. Tradice sokolského plesu zatím trvá.
V současné době se naše práce zaměřuje právě na děti. Pořádáním různých akcí pro děti chceme do našich řad získat dorost a vlastně i budoucí pokračovatele Sokola.

 http://www.sokolmirotice.cz