www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Sbor dobrovolných hasičů Mirotice

01.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Mirotice

Starosta: Stanislav Valtr, mob. 722 046 455
Jednatel: Martin Chovanec, mob. 605 886 881, e-mail: malicky2@post.cz

 

Kromě tradiční činnosti SDH Mirotice pořádá Hasičský ples, Vítání prázdnin s hasiči, Soutěž Pod Lampou, Hasičský táborák ...

 

Oslavy výročí 130 let SDH Mirotice

Video z oslav zde.
Fotografie zde.

Mirotičtí hasiči v sezóně 2014

Pomalu, ale jistě se s nástupem jara otevřela letošní sezóna hasičského sportu a akcí pořádaných pod hlavičkou SDH Mirotice. Mirotičtí hasiči po svém znovuobnovení tak zahajují svou již čtvrtou sezónu. Všichni doufáme a pevně věříme, že letos budeme pokračovat ve skvělých výsledcích v požárním sportu, kterých jsme loni dosahovali.

Po dlouhém hledání adekvátního prostoru pro naše tréninky jsme konečně nalezli ten nej... Jedná se o všem dobře známé fotbalové hřiště na Bahnici. Tedy žádné provizorium u Sokolovny, ani rurální okolí jezu na Lomnici za sádkami, ale skutečný tréninkový komfort.

Co je však stále ostudou (avšak dlouholetou) je naše hasičská zbrojnice. Srovnáme-li umístění a stav většiny požárních zbrojnic v zemi, nutně se zastydíme za tu naši. Zastydí se možná i leckterý čtenář, pokud však ví, kde se vlastně naše zbrojnice nachází a zda ji vůbec někdy viděl. Co je na ní vlastně tak špatného? Zejména její absolutně nešťastné a nevyhovující lokalizace. V případě nutnosti rychlého výjezdu je mnohdy nutné nejprve vypořádat se se zaparkovanými vozy před ostatními garážemi, které brání rychlému výjezdu. V zimním období, pokud by došlo k zasněžení příjezdové cesty ke zbrojnici, je de facto nemyslitelné, aby se naše Avia někam dostala v uspokojivém čase. Dalším aspektem, který podtrhuje nevhodnost naši zbrojnice, je absence jakéhosi přidruženého sociálního zázemí – tedy prostoru, kde by hasiči mohli projednávat své záležitosti, mohli se pobavit na „vlastní“ půdě a také vystavili své trofeje a diplomy. Rádi bychom tedy dosáhli nové požární zbrojnice, přičemž dvě lokality již máme vytipované. Bohužel, zřejmě není ta správná doba pro realizaci tohoto přání a zřejmě si počkáme do dalších let.

Nyní však k naší činnosti. Již v první polovině května jsme se zúčastnili závodů v Milenovicích, kde se konalo první kolo pohárové soutěže (O pohár hasičů okresu Písek). Sem jsme přijeli především pro inspiraci a načerpání motivace do této sezóny. V naší kategorii (klasik) jsme získali třetí místo. Nutno říci, že těchto soutěží se účastní zejména týmy zaměřené pouze na sport – „hasiči“ oblečení do trikotů a elastických šponovek a tretrami na nohou – naštěstí však mají svoji kategorii (open). 14. 6. se zúčastníme druhého kola pohárové soutěže, tentokrát v Pasekách (u Tálína) a 5. 7. budete mít možnost vidět třetí kolo této soutěže v Miroticích na školním hřišti (další kola jsou: 12. 7. ve Zbelítově, 9. 8. v Jehnědnu, 16. 8. v Krči a 30. 8. ve Skalách). Když už jsem nakousl termíny soutěží, zde jsou všechny akce, o kterých víme a kterých se zúčastníme: 21. 6. Nočník v Radobytcích, 12. 7. okrsková soutěž na Boudách a 19. 7. soutěž Pod lampou u sokolovny v Miroticích. Zda budou další soutěže na naší úrovni (v našem okolí), záleží hlavně na pozvánkách jiných SDH. Nelze opomenout hasičské táboráky – na letošek máme připraveny dva. Jeden k zahájení letních prázdnin (28. 6.) a druhý v tradičním termínu (předposlední srpnová sobota, 23. 8.).

Co nás velmi trápí je situace ohledně naší členské základny. Ačkoliv se nám podařilo zajistit adekvátní a plnohodnotnou náhradu na pozici košaře (tedy jedné z nejklíčovějších pozic), s velkými obavami hledíme na naše hasičky. Bohužel je jedna na celou sezónu vyřazena ze zdravotních důvodů, další svoje angažmá nepotvrdila; pouze necelá polovina hasiček je ochotna účastnit se většiny soutěží a akcí. Tímto vyzýváme zájemkyně o členství v našem SDH, aby se v případě zájmu obrátily na kohokoliv z nás, nejlépe na velitele – Jana Janouška.

Budeme rádi, když nám i letos zachováte přízeň, přijdete nás podpořit v soutěžích, zajdete na táborák. My na oplátku budeme k ruce, když to bude zapotřebí a budeme reprezentovat naši obec.

za SDH Mirotice, Martin Chovanec

 

Nočník 2013

V sobotu 29. 6. 2013 se naše SDH, letos poprvé, zúčastnilo 3. ročníku nočních hasičských závodů v Radobytcích – tzv. Nočníku. Požární útok potmě celkem provedlo osm mužských družstev (Radobytce, Cerhonice, Strážovice, Mirotice, Lučkovice, Boudy, Ostrovec a Jehnědno) a tři ženská družstva (Mirotice, Čimelice a Ostrovec).

Po sérii několika loňských neúspěchů a částečné nutné obměně kádru jsme se dostali „na bednu“. Chlapi se umístili na 2. místě (za SDH Jehnědno) a ženy na 3. místě. V rámci soutěže jsme ještě navíc vytvořili smíšené družstvo, které mělo 5. nejlepší čas.

Radobytecký Nočník 2013 nás tak navnadil pro letošní sezónu, ve které nás mj. čeká oslava 130. výročí založení našeho SDH.

za SDH Mirotice, Martin Chovanec

 

Výlet dětí z hasičského kroužku

V sobotu 17. 11. 2012 uspořádali členové mirotického SDH výlet pro děti. Akce se zúčastnilo celkem16 dětí, převážně z hasičského kroužku; účastnily se rovněž děti členů SDH. Doprovod a dozor zajistilo celkem 11 dospělých, převážně místní hasiči.  Na programu byla původně tři zastavení – bechyňské hasičské muzeum, táborské Středověké podzemí a Strašidelné podzemí (opět v Táboře); během pobytu v Bechyni se však dostalo i na prohlídku zdejšího kláštera.

Jako první byla na pořadu dne prohlídka Muzea SDH v Bechyni. Rozlohou se nejedná o rozsáhlou expozici, avšak vystavené exponáty byly vskutku originální a zajímavé. Spousta dobových „kousků“ – výzbroje, výstroje a předmětů s hasičskou tematikou zaujala jak dospělé, tak především děti. Hlavně staré stříkačky neušly dětské pozornosti a hasičská siréna na ruční pohon, která v Bechyni sloužila až do roku 1975, se otočila díky dětským i dospělým rukám mnohokrát. Děti si na památku odnesly krásné vstupenky, mnohé si zakoupily tematické pexeso či jiné suvenýry a i s dospělými ocenily půvabné bechyňské náměstí, na němž se muzeum nachází.

Po odchodu z muzea jsme byli vyzváni pracovnicí zdejšího infocentra, zda bychom nechtěli shlédnout bechyňský klášter. Jelikož času jsme měli dostatek, finančně se nejednalo o nedostupnou věc a klášter se nachází hned vedle náměstí, rozhodli jsme se tuto sakrální památku navštívit. Jedná se o pozdně gotický klášter (z 15. století) františkánů, jehož kaple má relativně honosnou barokní výzdobu. Ačkoliv děti (ale ani dospělí) nebyly na tuto prohlídku původně připraveny, vše dobře dopadlo a nejedno dítko i zvědavý dotaz průvodkyni položilo.

Asi dvacetiminutová cesta do Tábora byla ve znamení konzumace svačin a pojídání proviantních zásob z domova. Proto jsme v Táboře hned zamířili z Bechyňské brány Klokotskou ulicí na Žižkovo náměstí, kde se nachází Husitské muzeum. Zde jsme měli rezervovanou prohlídku podzemních chodeb, které táborští v pozdním středověku vykopali, aby se chránili zejména při častých požárech. Návštěvní trasa, dlouhá cca. půl kilometru, byla pro děti zajímavým dobrodružstvím, na něž budou rády vzpomínat.

Po projití tohoto podzemí zbývalo navštívit poslední atrakci výletu – Strašidelné podzemí. To se nachází v těsném sousedství táborského náměstí, a jelikož jsme byli ohlášeni, netrvalo dlouho a vytvořili jsme před vstupem do podzemí skupinky. Každý dospělý si vzal na starost čtyři pět dětí a pustil se s nimi do útrob ponurého domu, odkud vycházely tajuplné zvuky a skřeky. Některá strašidla byla vskutku strašidelná, zejména příšera v samém závěru, která se i rozhodla některé návštěvníky postrašit vyjitím ze své klece a mrštěním (umělé) hlavy na jednoho našeho dospělého. Nutno podotknout, že i leckterý dospělý měl v podzemí jisté obavy a velice přivítal denní světlo a společnost svých kamarádů před vchodem. A děti? Ty si o různých strašidlech a o tom, jak se které a čeho bály a nebály, povídaly hodně dlouho.

Nakonec jsme zašli do „hladového okénka“, kde si hlavně děti nakoupili párky v rohlíku, hamburgery, langoše a hranolky a poté už jsme směřovali k autobusu, který nás odvezl zpět, do Alšova rodiště.

Doufáme, že na výlet (nejen) děti rychle nezapomenou, že i v tak sychravém počasí se jim shlédnuté líbilo, a že příští rok vyjedeme zase, tentokrát jinam.

Za SDH Mirotice, Martin Chovanec

 

Hasičská soutěž Pod lampou

V pátek  27. 7. 2012 se v mirotickém areálu u sokolovny uskutečnily večerní závody v požárním útoku. Akci, která byla nazvána „Pod lampou“, zorganizoval a zajistil místní sbor SDH. Byla to, po roční přestávce, kdy se vloni pod patronací mirotických hasičů konaly dva táboráky, první letošní akce, kterou Miroťáci – hasiči uspořádali. Soutěže se zúčastnilo celkem devět družstev a sešel se značný počet diváků. Během celé akce místní SDH zajišťovalo občerstvení a hudební doprovod.

MiroticeDo soutěže jako první nastoupilo družstvo mirotických hasiček, pro které bylo toto vystoupení premiérové. Jejich jediným soupeřem bylo družstvo žen z Ostrovců. Mirotické hasičky, papírové outsiderky, které měly za sebou pouze tři tréninky, zaznamenaly brilantní výkon a s časem 38,30 vteřin si tak před ostroveckými ženami vybojovaly 1. místo. Je nutné podotknout, že bohužel v průběhu ženské části došlo ke zranění, kdy si levá útočnice ostroveckého SDH díky neudržení proudnice přivodila zranění prstu na pravé ruce.

V mužské části soutěže potvrdili roli favorita budští hasiči, kteří provedli útok za 29,73 vteřin. Pořádající družstvo, mirotičtí hasiči, mělo výborný čas – pouhých 36,43 vteřin, což byl třetí nejlepší čas. Ale díky spadnutí koše ze savice následovala diskvalifikace. Po skončení soutěže v sokolovně vystoupila bluesová kapela Rusty Strings, poté DJ Kožak.

Jak bylo zmíněno výše, byla to letošní první akce, kterou v Miroticích hasiči a hasičky zorganizovaly. Měla dva hlavní cíle – zviditelnit činnost SDH v obci a představit veřejnosti nově založené ženské družstvo. Splnit oba cíle se podařilo a zejména na úspěch žen jsou náležitě hrdi a pyšni nejen všichni členové, ale i mnozí další.

Velké díky pořadatelů patří zejména SDH Čimelice a Boudy, kteří místním pomáhali v průběhu akce a zajišťovali nezbytné technické zázemí pro dokonalý průběh soutěže. Další díky náleží členům okolních SDH, kteří pozvání do soutěže přijali a zúčastnili se.

 

konečné pořadí

Ženy

pořadí

SDH

celkový čas

1.

Mirotice

38:30

2.

Ostrovce

48:19

Muži

pořadí

SDH

celkový čas

1.

Boudy

29:73

2.

Ostrovce

36:03

3.

Strážovice

37:59

4.

Cerhonice „A“

40:72

5.

Radobytce

54:73

6.

Cerhonice „B“

1:17:48

diskval.

Mirotice

36:43

 

Sestavy družstev SDH Mirotice

Ženy: Miroslava Kyznarová (koš), Lucie Svatošová (savec), Klára Chovancová (strojnice), Anna Gillová (béčka), Edita Kolářová (troják), Lada Klarnerová (levý útok), Tereza Veselá (pravý útok)

Muži: Pavel Janoušek (koš), Ondřej Nesnídal (savec), Jan Janoušek (strojník), Jiří Kolář (béčka), Zdeněk Svatoš (troják), Jiří Novotný(levý útok), Martin Chovanec (pravý útok)

za SDH Mirotice, MCh

 

Během května 2011 se v Miroticích započalo s obnovou činnosti místního hasičského sboru. Jelikož aktivita mirotického SDH nebyla po takřka deset let vůbec vyvíjena, začínalo se od nuly. Zásluhou Honzy Janouška se dalo dohromady pár nadšenců, kteří začali vyvíjet nějakou činnost..

V průběhu léta se sbor zúčastnil dvou závodů, na Boudách a v Nerestcích. Během prázdnin SDH uspořádal dva táboráky, na kterých se mj. předváděly testy připravenosti pro zásah. Zcela nejzásadnější bylo využití hasičů pro technické zázemí filmu Bohdana Slámy Čtyři slunce, kdy mirotičtí hasiči vytvářeli pro potřeby filmu déšť.

Po půlroční přestávce, pod vidinou blížícího se kulatého výročí založení dobrovolných hasičů v Miroticích (130 let v roce 2013), se sbor pokouší od počátku května 2012 o aktivnější činnost a zviditelnění se. Kromě účasti na hasičských závodech (např. v Uzeničkách, v Blatné, v Radobytcích nebo na Boudách) se pracuje na stabilizaci kádru, vytvoření ženského družstva, vytvoření žákovského týmu, také se připravují prázdninové akce (táborák a vlastní závody). Hasiči z Mirotic se také podíleli na opravě vodovodu pro zásobování místního hřbitova, když dvakrát odčerpávali vodu ze studny.

Jak se podaří zrealizovat vytyčené plány na letošní rok, zda budou nějaké hmatatelné úspěchy na závodech, to vše záleží na ochotě jednotlivců podílet se na činnosti SDH a na pomoci obce v otázce zabezpečení techniky.

za SDH Mirotice, MCh