www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 17.02.2020 do: 03.04.2020
úprava provozu na pozemních komunikacích - ulice Kostelní, Školní

Státní pozemkový úřad
zveřejněno od: 14.02.2020 do: 10.03.2020
Komplexní pozemkové úpravy v kú. Bořice u Mirotic - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení referenta odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
zveřejněno od: 13.02.2020 do: 05.03.2020
Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 12.02.2020 do: 28.02.2020
D4 Mirotice - Třebkov, SO 101 Bezpečnostní zálivy

Záměr města Mirotice č. 001/2020 - pronájem
zveřejněno od: 27.01.2020 do: 27.02.2020
Vodohospodářský majetek

VV - Uzavírka v ulici Rybárna ve směru ke hřišti Bahnice
zveřejněno od: 24.01.2020 do: 23.02.2020
Rozhodnutí.pdf

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 23.01.2020 do: 10.02.2020
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Mirotice - ulice Rybárna ve směru k hřišti Bahnice

Publicita projektu "Rekonstrukce místní komunikace Vackův mlýn - Zářečí"
zveřejněno od: 21.01.2020 do: 20.02.2025
Publicita

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 17.01.2020 do: 24.02.2020
Nemovité věci

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 15.01.2020 do: 31.01.2020
Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání

VV - Uzavírka k Dolejšímu mlýnu a Družstevní ulice
zveřejněno od: 10.01.2020 do: 09.02.2020
Uzavírka.pdf

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 07.01.2020 do: 23.01.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

VV - MěÚ Písek, odbor dopravy, opatření obecné povahy, k. ú. Mirotice
zveřejněno od: 07.01.2020 do: 07.02.2020
Opatření obecné povahy.pdf

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 06.01.2020 do: 10.02.2020
Referent Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 06.01.2020 do: 10.02.2020
Tajemník/tajemnice Městského úřadu Mirotice

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019
zveřejněno od: 30.12.2019 do: 29.01.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2019

Záměr města Mirotice - prodej
zveřejněno od: 30.12.2019 do: 18.02.2020
Záměr č. 022/2019 k.ú. Radobytce

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019
zveřejněno od: 27.12.2019 do: 27.05.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020
zveřejněno od: 23.12.2019 do: 31.12.2020
Schválený rozpočet

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města - I. etapa
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 31.12.2020
I. etapa - fasády Žádost o dotaci na opravu fasády Smlouva o poskytnutí dotace -fasády

Protokol o veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 20.12.2024
Základní škola Mikoláše Alše a mateřská škola Mirotice

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Sociální fond - návrh rozpočtu 2020

EON
zveřejněno od: 21.10.2019 do: 28.02.2020
E.ON - ořez stromů

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 30.08.2019 do: 31.12.2022
Opatření obecné povahy

Město Mirotice - Závěrečný účet
zveřejněno od: 17.06.2019 do: 30.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet-návrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Hlavní kniha analytická Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Poskytnuté dotace v roce 2018 Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2018 Hospodářská činnost Rozvaha příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty Příloha Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 19.03.2019 do: 19.03.2023
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Mirotice z. s.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2024
Schválený střednědobý výhled

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.