www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Strž u Mirotic
zveřejněno od: 30.06.2020 do: 30.07.2020
K.ú. Stráž u Mirotic

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
zveřejněno od: 30.06.2020 do: 30.07.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Oznámení o zveřejnění 2020
zveřejněno od: 30.06.2020 do: 30.07.2020
SORP

Veřejná vyhláška - "SO 511 Přeložka produktovodu Čepro v km 77,300"
zveřejněno od: 29.06.2020 do: 30.07.2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 26.06.2020 do: 27.07.2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "SO 511 Přeložka produktovodu Čepro v km 77,300"

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 19.06.2020 do: 20.07.2020
Oznámení o zahájení řízení - SO 302 Přeložka zatrubněné vodoteče a SO 04 Meliorace v rámci stavby D4 Mirotice, rozšíření

VV - Mirotice - veřejné osvětlení (Kostelní, Rybárna)
zveřejněno od: 19.06.2020 do: 19.07.2020
Oznámení o zahájení územního řízení.pdf Situační výktresy.pdf

Schválené rozpočtové opatření 2/2020
zveřejněno od: 16.06.2020 do: 16.07.2020
Rozpočtové opatření č. 2

Pravidla pro přidělování bytů
zveřejněno od: 11.06.2020 do: 31.12.2020
Obecní byty

Monitoring hluku
zveřejněno od: 10.06.2020 do: 31.10.2020
Monitoring hluku z dopravy v okolí dálnice D4, úsek křižovatka II/118 s I/4/D4 - Radobytce

Exekuční příkaz
zveřejněno od: 10.06.2020 do: 26.06.2020
k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí

Záměr města
zveřejněno od: 08.06.2020 do: 31.08.2020
Záměr prodeje č. 005/2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 08.06.2020 do: 29.06.2020
Referent/ka Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy

Oznámení
zveřejněno od: 08.06.2020 do: 14.06.2020
Provádění asanace (dezinsekce) škodlivých živočichů - Pejšův mlýn Mirotice

Schválený závěrečný účet za rok 2019
zveřejněno od: 03.06.2020 do: 31.12.2020
Závěrečný účet

VV - Oznámení o pokračování v odvolacím řízení
zveřejněno od: 01.06.2020 do: 01.07.2020
"D4 Čimelice - Mirotice"

Veřejná vyhláška - vodovod
zveřejněno od: 27.05.2020 do: 26.06.2020
VV - VODOVOD

VV - Oznámení o zahájení řízení
zveřejněno od: 27.05.2020 do: 26.06.2020
VV Skupinový vodovod Miroticko

VV - Opatření obecné povahy
zveřejněno od: 27.05.2020 do: 26.06.2020
"Rekonstukce mostu přes řeku Smutná v Srlíně"

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 26.05.2020 do: 11.06.2020
Změna stavby před dokončením

Veřejná vyhláška - doprava
zveřejněno od: 25.05.2020 do: 26.06.2020
VV doprava

Schválené rozpočtové opatření 1/2020
zveřejněno od: 19.05.2020 do: 18.06.2020
Rozpočtové opatření č. 1

Záměr města Mirotice - prodej
zveřejněno od: 11.05.2020 do: 11.06.2020
KÚ Mirotice

Návrh závěrečného účtu za rok 2019
zveřejněno od: 11.05.2020 do: 11.06.2020
Návrh závěrečného účtu

oznámení o zveřejnění č. 1
zveřejněno od: 05.03.2020 do: 31.12.2020
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Publicita projektu "Rekonstrukce místní komunikace Vackův mlýn - Zářečí"
zveřejněno od: 21.01.2020 do: 20.02.2025
Publicita

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020
zveřejněno od: 23.12.2019 do: 31.12.2020
Schválený rozpočet

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města - I. etapa
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 31.12.2020
I. etapa - fasády Žádost o dotaci na opravu fasády Smlouva o poskytnutí dotace -fasády

Protokol o veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 20.12.2024
Základní škola Mikoláše Alše a mateřská škola Mirotice

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Sociální fond - návrh rozpočtu 2020

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 30.08.2019 do: 31.12.2022
Opatření obecné povahy

Město Mirotice - Závěrečný účet
zveřejněno od: 17.06.2019 do: 30.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet-návrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Hlavní kniha analytická Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Poskytnuté dotace v roce 2018 Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2018 Hospodářská činnost Rozvaha příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty Příloha Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 19.03.2019 do: 19.03.2023
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Mirotice z. s.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2024
Schválený střednědobý výhled

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky