☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město POMOC UKRAJINĚ Volby do zastupitelstev obcí SARS CoV-2 Koronavirus Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Strategické rozvojové dokumenty města Mirotice a jeho částí Územní plán Smlouvy Veřejné zakázky Poptávky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Vodovod Miroticko Kanalizace a ČOV Stavba D4 Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Internetový mapový server GObec Partnerství a spolupráce Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Česká pošta ČEVAK a.s. Dětský klub "Na Faře" Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji Komunitní centrum
Povodňový plán Úřední deska Archiv Mapa stránek
 

A A
Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Historie Mirotic

23.03.2015 publikoval: Monika Chylíková

Osídlení v místech dnešních Mirotic sahá přinejmenším do doby železné. Starší osada z 12. století ležela v prostoru za dnešním hřbitovem u potoka zvaného Struhy. Královské svobodné městečko Mirotice pak bylo založeno ve druhé polovině 13. století v okolí kostela Sv. Jiljí.

MiroticeMěstečko Mirotice sloužilo jako opěrný bod na královské obchodní stezce (Zlaté stezce) vedoucí z Pasova do Prahy. Tato poloha předurčila budoucí osud Mirotic. Období míru a prosperity se střídala s dobami bídy a zpustošení jako násedek válečných událostí. Poprvé byly Mirotice poničeny v husitských válkách a prodejem se pak staly poddanským městečkem pánů z Rožmitálu. Po zrušení Rožmitálské zástavy roku 1544 připadly Mirotice správou ke královskému hradu Zvíkovu.

Úsilí o úplné a nezávislé samosprávní postavení vyvrcholilo roku 1562 zřízením vlastní radnice. V následujícím období město získalo celou řadu privilegií. Slibný hospodářský rozvoj byl načas zpomalen velkým požárem v roce 1575, při němž shořelo 50 domů. Při vpádu Pasovských roku 1611 však bylo městečko tak poničeno, že se muselo po krátkém vykoupení opět zaprodat v poddanství.

 

MiroticeAni třicetiletá válka se Miroticím nevyhnula. V letech 1639 až 1648 byla zkáza městečka dovršena. K novému rozvoji došlo až  po roce 1688, kdy Mirotice, spolu s cerhonickým statkem koupil premonstrátský klášter ve Schläglu. Pod novou vládou došlo k hospodářskému oživení.

Válečné události z roku 1741–1742 se Mirotic příliš nedotkly. V roce 1850 dosáhl počet obyvatel 1600. Dne 18. listopadu 1852 se zde narodil malíř Mikoláš Aleš. Výsadní postavení tržního a formanského uzlu ztratily Mirotice po zavedení železnice v r. 1875, která se Miroticím vyhnula.

Na frontách první světové války padlo 34 mirotických občanů. I druhá světová válka si vyžádala své oběti. V koncentračních táborech zahynula celá židovská komunita. Posledních 13 občanů Mirotic zemřelo 29. dubna 1945 při bombardování města.

V poválečném období byla postavena nová radnice a náměstí upraveno do současné podoby. V současnosti pokračuje rozsáhlá výstavba nových rodinných domů.

Miroticím byl dne 1. června 1998 navrácen statut města.

Pozn.: Čerpáno z publikace „Alšovy Mirotice“ autorského týmu Hřebejk František, Chylíková Monika a Vaňáčová Květuše.