www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Rozhodnutí
zveřejněno od: 01.04.2020 do: 20.04.2020
D4 Mirotice - Třebkov, SO 101 Bezpečnostní záolivy

Záměr města Mirotice č. 002/2020 - pronájem
zveřejněno od: 27.03.2020 do: 26.04.2020
k. ú. Mirotice - záměr pronájmu

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 25.03.2020 do: 10.04.2020
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, uzavírky a nařízení objížďky

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje
zveřejněno od: 20.03.2020 do: 30.04.2020
Nařízení č. 1

Doplňující seznámení účastníků s podklady pro rozhodnut
zveřejněno od: 18.03.2020 do: 04.04.2020
Doplňující seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí

VV - Uzavírka v ulici Rybárna
zveřejněno od: 16.03.2020 do: 15.04.2020
Rozhodnutí.pdf

Nouzový stav 2020
zveřejněno od: 12.03.2020 do: 11.04.2020
Nouzový stav 2020

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 10.03.2020 do: 31.03.2020
Oznámení o pokračování v odvolacím řízení a seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí

oznámení o zveřejnění č. 1
zveřejněno od: 05.03.2020 do: 31.12.2020
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

VV - Oznámení o zahájení řízení - pasport komunikací
zveřejněno od: 04.03.2020 do: 04.04.2020
Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd Města Mirotice.pdf

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 24.02.2020 do: 11.03.2020
OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 20.02.2020 do: 07.03.2020
Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 17.02.2020 do: 03.04.2020
úprava provozu na pozemních komunikacích - ulice Kostelní, Školní

Státní pozemkový úřad
zveřejněno od: 14.02.2020 do: 10.03.2020
Komplexní pozemkové úpravy v kú. Bořice u Mirotic - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Publicita projektu "Rekonstrukce místní komunikace Vackův mlýn - Zářečí"
zveřejněno od: 21.01.2020 do: 20.02.2025
Publicita

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019
zveřejněno od: 27.12.2019 do: 27.05.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020
zveřejněno od: 23.12.2019 do: 31.12.2020
Schválený rozpočet

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města - I. etapa
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 31.12.2020
I. etapa - fasády Žádost o dotaci na opravu fasády Smlouva o poskytnutí dotace -fasády

Protokol o veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 20.12.2024
Základní škola Mikoláše Alše a mateřská škola Mirotice

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Sociální fond - návrh rozpočtu 2020

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 30.08.2019 do: 31.12.2022
Opatření obecné povahy

Město Mirotice - Závěrečný účet
zveřejněno od: 17.06.2019 do: 30.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet-návrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Hlavní kniha analytická Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Poskytnuté dotace v roce 2018 Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2018 Hospodářská činnost Rozvaha příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty Příloha Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 19.03.2019 do: 19.03.2023
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Mirotice z. s.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2024
Schválený střednědobý výhled

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.