www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Starosta

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů.

Plní úkoly dle § 103  -  108 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

Starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

Kontakt :

Martina Mikšíčková           382 229 313                 starosta@mirotice.cz
  723 919 509