www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Odbor sociální

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Zabezpečuje agendu na úseku sociálních věcí s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

V součinnosti se zdravotnickými zařízeními vyhledává těžce zdravotně postižené občany a staré občany v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.

Vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními.

Na úseku sociálních záležitostí spolupracuje s Krajským úřadem v Ceských Budějovicích, Úřadem práce v Písku a MěÚ Mirotice.

Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.

Poskytuje základní sociální poradenství.

Kontakt:

Ilona Kárová    382 229 361     socialni@mirotice.cz

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění