www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Publicita projektu "Rekonstrukce místní komunikace Vackův mlýn - Zářečí"
zveřejněno od: 21.01.2020 do: 20.02.2025
Publicita

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 17.01.2020 do: 24.02.2020
Nemovité věci

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 15.01.2020 do: 31.01.2020
Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání

VV - Uzavírka k Dolejšímu mlýnu a Družstevní ulice
zveřejněno od: 10.01.2020 do: 09.02.2020
Uzavírka.pdf

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 07.01.2020 do: 23.01.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

VV - MěÚ Písek, odbor dopravy, opatření obecné povahy, k. ú. Mirotice
zveřejněno od: 07.01.2020 do: 07.02.2020
Opatření obecné povahy.pdf

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 06.01.2020 do: 10.02.2020
Referent Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 06.01.2020 do: 10.02.2020
Tajemník/tajemnice Městského úřadu Mirotice

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019
zveřejněno od: 30.12.2019 do: 29.01.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2019

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 27.12.2019 do: 10.01.2020
Svazek obcí regionu Písecko

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019
zveřejněno od: 27.12.2019 do: 27.05.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020
zveřejněno od: 23.12.2019 do: 31.12.2020
Schválený rozpočet

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 1/2019
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 18.01.2020
o stanoveném systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mirotice    

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 2/2019
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 18.01.2020
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 3/2019
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 18.01.2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 4/2019
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 18.01.2020
o nočním klidu

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města - I. etapa
zveřejněno od: 19.12.2019 do: 31.12.2020
I. etapa - fasády

VV - Přístavba bazénu rekreačního objektu v k. ú. Lučkovice
zveřejněno od: 16.12.2019 do: 16.01.2020
Oznámení o zahájení řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby.pdf

VV - E.ON - Cerhonice: Ke Kněžským
zveřejněno od: 16.12.2019 do: 16.01.2020
Územní rozhodnutí.pdf

OOP č. 1/2015 (změna)
zveřejněno od: 12.12.2019 do: 31.12.2019
Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 10.12.2019 do: 10.01.2020
Opatření obecné povahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru výstavby, ŽP a D
zveřejněno od: 10.12.2019 do: 09.01.2020
Oznámení.pdf

Oznámení o zveřejnění č. 9
zveřejněno od: 09.12.2019 do: 31.12.2019
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020
zveřejněno od: 02.12.2019 do: 31.12.2020
Sociální fond - návrh rozpočtu 2020

Oznámení o zveřejnění č. 8
zveřejněno od: 27.11.2019 do: 31.12.2019
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 20.11.2019 do: 31.12.2019
Svazek obcí regionu Písecko

DSOSP
zveřejněno od: 12.11.2019 do: 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění č. 7

SORP
zveřejněno od: 12.11.2019 do: 31.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019
zveřejněno od: 07.11.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019

Státní pozemkový úřad
zveřejněno od: 29.10.2019 do: 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka

EON
zveřejněno od: 21.10.2019 do: 28.02.2020
E.ON - ořez stromů

Státní pozemkový úřad
zveřejněno od: 15.10.2019 do: 20.01.2020
Oznámení o zamýšleném převodu /files/files/dok%202019/Skener_20191108%20(3)(1).pdf Oznámení

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019
zveřejněno od: 09.10.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019

Územní studie ÚS 4 Mirotice
zveřejněno od: 20.09.2019 do: 31.12.2019
Textová část Hlavní výkres Technická infrastruktura

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
zveřejněno od: 16.09.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 30.08.2019 do: 31.12.2022
Opatření obecné povahy

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
zveřejněno od: 02.08.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 28.06.2019 do: 31.12.2019
SORP

Město Mirotice - Závěrečný účet
zveřejněno od: 17.06.2019 do: 30.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet-návrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Hlavní kniha analytická Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Poskytnuté dotace v roce 2018 Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2018 Hospodářská činnost Rozvaha příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty Příloha Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

SORP - Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 10.06.2019 do: 31.12.2019
Oznámení

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019
zveřejněno od: 06.06.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 09.04.2019 do: 31.12.2019
SORP

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 19.03.2019 do: 19.03.2023
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 12.03.2019 do: 12.03.2023
TJ Mirotice z. s.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 29.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, schválení SVR na roky 2020-2024
zveřejněno od: 13.02.2019 do: 31.12.2019
Oznámení o Schváleném rozpočtu obce na rok 2019 ...

Oznámení o zveřejnění
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2019
SORP 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2024
Schválený střednědobý výhled

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2020 - 2024
zveřejněno od: 21.01.2019 do: 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Kumulovaný ozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2019
zveřejněno od: 21.12.2018 do: 31.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2019

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, SVR
zveřejněno od: 20.12.2018 do: 31.12.2019
Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
zveřejněno od: 03.12.2018 do: 31.12.2019
Návrh rozpočtu

Dotace z rozpočtu města na rok 2019
zveřejněno od: 29.11.2018 do: 31.12.2019
Pravidla pro poskytování dotací na činnost Pravidla pro poskytování dotací Prohlaseni_k_zadosti_o Vyúčtování dotace (činnost, akce) Vzor smlouvy 2019 Žádost o dotaci na akci Žádost o dotaci na činnost   Smlouva o poskytnutí dotace Vyúčtování dotace Žádost o dotaci na opravu fasády

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.