www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

SBĚRNÝ DVŮR

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Adresa

ul. Zářečí (Štěpánků stodola u lávky, nedaleko č.p. 148), 398 01 Mirotice

správce sběrného dvora: Josef Žiga  tel. 721 632 412

Otevřeno

Úterý:     16.00 - 18.00 hod.
Sobota:    9.00 - 12.00 hod.

Uložení odpadu za polatek  3,-Kč/kg:

- velkoobjemový odpad, který není možné odložit do popelnice nebo do nádob na tříděný odpad
- uložení je možné až po zaplacení polatku, který vybírá správce sběrného dvora

Zdarma se ukládá:

- papír (noviny, časopisy, knihy bez vazby, kartony, vše svázáno do balíku)
- elektro odpad ( televize, ledničky, PC, AJ. elektrospotřebiče)

Ve sběrném dvoře není dovoleno odkládat: popel, drobné domovní odpadky, suť, pneumatiky, zasklená okna, části automobilů.

Správce sběrného dvora je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, který nesplňuje podmínky pro uložení v tomto místě.

Odpad lze ukládat pouze v provozní době dvora.