www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

PDO - pevný domovní odpad - popelnicové nádoby

08.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

 

Známka

Slouží k jednorázovému vyvezení popelnice. Známka je z plechu a má vyražené číslo a znak města.

Cena 1 známky je 75,-Kč.

 

Nálepky

Barva nálepky označuje frekvenci svozů.
 

Červená je vyvezena každý svozový týden (39 svozů)

2 925,-Kč
 

Modrá je vyvezena každý sudý týden (26 svozů)

1950,-Kč
 

Zelená  je vyvezena první sudý týden v měsíci (12svozů)

900,-Kč

 

Popelnicové nádoby

plechová 850,- Kč

plastová 720,- Kč