www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Potřebuji zařídit

29.03.2015 publikoval: Monika Chylíková

Bytový a nebytový fond města
Kontakt: J. Rybáková, tel. 382 229 217 byty@mirotice.cz

Kácení dřevin
Kontakt: J. Rybáková, tel. 382 229 217 byty@mirotice.cz

Matrika a uzavírání manželství
Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel. 382 229 101 socialni@mirotice.cz

Místní poplatky a správa hřbitova
Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel. 382 229 101 podatelna@mirotice.cz

Ověřování podpisů a listin
Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel. 382 229 101 podatelna@mirotice.cz

Osobní doklady a údaje
vydává MěÚ Písek

Pokladna
Kontakt:  Bc. K. Přibylová, tel.382 229 101 podatelna@mirotice.cz
              Mgr. I. Kárová, tel. 382 229 361 socialni@mirotice.cz
              J. Rybáková, tel. 382 229 217 byty@mirotice.cz

Pozemky
Kontakt:                                   tajemnik@mirotice.cz

Přihlášení k trvalému pobytu
Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel.382 229 101 podatelna@mirotice.cz

Rybářské lístky
Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel. 382 229 101 podatelna@mirotice.cz

Sociální oblast
Kontakt: Mgr. I. Kárová, tel. 382 229 361 socialni@mirotice.cz

Stavební úřad
Kontakt: A. Dudová, Dis., tel. 382 229 613 stavebni.urad@mirotice.cz

Užívání komunikací
A. Dudová, Dis., tel. 382 229 613 stavebni.urad@mirotice.cz

Výpisy z rejstříků, CZECHPOINT
Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel. 382 229 101 podatelna@mirotice.cz

 

Vítání občánků                            

Kontakt: Bc. K. Přibylová, tel. 382 229 101 podatelna@mirotice.cz

 

Utility Report

Hlavním účelem služby je poskytnout podporu občanům - stavebníkům v procesu podávání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.
Během stavebního nebo územního řízení musí stavebníci na úřadě doložit vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury. Je ale velmi složité, získat jejich kompletní a aktuální seznam a dopátrat se způsobu jak je oslovit.
Právě s touto agendou občanům pomáhá náš registr a navazující služba.

Samotný provoz služby (údržba registru, provoz aplikace, služby Zákaznického centra atd.) pak od této doby financují jednotlivá města Jihočeského kraje. V případě Mirotic částkou 3 000 Kč / rok .

Město tak poskytuje službu svým občanům a umožňuje jim výrazně redukovat čas strávený administrativou spojenou s agendou žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.
Dle přiložené statistiky bylo touto cestou od roku 2014 v působnosti SÚ Mirotice podáno již téměř 1 000 žádostí.

https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/jihocesky-kraj/