www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Hřbitovy

01.03.2019 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice je správcem hřbitovů v Miroticích a Radobytcích


Kontakt:    Bc. Kateřina Přibylová

                 tel. 382 229 101

                 podatelna@mirotice.cz

 

Hřbitov v Miroticích

                     Mirotice

Par. č.  905/2 v k.ú. Mirotice  

Počet hrobových míst                       921      
Počet volných hrobových míst          100      
Počet míst pro urnové hroby              50

 

 Hřbitov v Radobytcích

            Výsledek obrázku pro hřbitov radobytce

Par. č.  514/2 v k.ú. Radobytce

Počet hrobových míst                       844
Počet volných hrobových míst            50 

 

Způsob ukládání odstraněné  hrobové výzdoby

U hřbitova v Radobytcích i Miroticích je umístěn velkoobjemový kontejner, který je určen k odkládání odstraněných zbytků z hrobových míst, jako jsou umělé květiny, organické zbytky, svíčky,  kalíšky od svíček  a další podobného charakteru.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat odpad podobný domovnímu, jako je popel, plasty, sklo a další odpad vznikající v domácnosti.  Do kontejnerů je dále zakázáno ukládat velkoobjemový odpad, listí a trávu ze zahrad.

 

Postup při rušení hrobového místa

Před uskutečněním tohoto záměru kontaktujte správce pohřebiště: 

MěÚ Mirotice (Bc. Kateřina Přibylová,  tel.  382 229 101)

Zde Vám budou sděleny konkrétní podmínky
- jak upravit rušené hrobové místo
- kam odložit hrobové zařízení

 

Postup při ukládání pozůstatků a ostatků do hrobu

Před uložením ostatků musíte požádat o souhlas správce pohřebiště

MěÚ Mirotice (Bc. Kateřina Přibylová,  tel.  382 229 101)

 

Služby poskytované správcem:

- Radobytce: studna
- Mirotice:      studna a vodovod

 

Služby, které správce nezajišťuje:

Hřbitovní řád.pdf
Nájemní smlouva o nájmu hrobového místa

 

Vyzýváme nájemce hrobových míst, kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu na užívání hrobového místa na hřbitově v Miroticích a Radobytcích, aby nahlásili na Městském úřadu v Miroticích (lze i telefonicky) jméno a adresu nájemce – uživatele tohoto hrobového místa z důvodu přesné evidence a uzavření nové nájemní smlouvy. V případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva a zaplacen příslušný poplatek za hrobové místo, bude toto místo považováno za místo opuštěné a bude postupováno podle zákona.

Žádáme nájemce  uvolněných hrobových míst, aby z těchto  odstranili hrobová příslušenství, tj. obrubníky a pomníky a místo srovnali  na  úroveň  okolního  terénu.

Vyzýváme občany – nájemce hrobových míst na hřbitově, kteří v posledních letech ukládali pozůstatky a ostatky zemřelých do hrobu a nepodali o tom informaci na MěÚ, aby tak neprodleně učinili – Městský úřad Mirotice, evidence hrobů, tel. 382 229 101.

Dále oznamujeme, že v případě dalšího ukládání pozůstatků a ostatků zemřelých, je nutné povolení Městského úřadu v Miroticích. Bez tohoto povolení nebude hrob vykopán k dalšímu pohřbení.

Na hřbitov je zakázáno vodit psy!