www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Mirotický zpravodaj

24.03.2015 publikoval: Monika Chylíková

Vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E13486.

E-mail: knihovna@mirotice.cz

Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 25. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.
Možnosti zveřejnění reklamy a inzerce občanů i podnikatelů. 1 cm2 = 4,-Kč.

 

Rok 2020

1.2020

2.2020

 

Rok 2019

1.2019

2.2019

3.2019

4.2019

5.2019

6.2019

7.2019

8.2019

9.2019

10.2019

11.2019

12.2019

 

Rok 2018

1.2018

2.2018

3.2018

4.2018

5.2018

6.2018

7.2018

8.2018

9.2018

10.2018

11.2018

12.2018

 

Rok 2017

1.2017

2.2017

3.2017

4.2017

5.2017

6.2017

7.2017

8.2017

9.2017

10.2017

11.2017

12.2017

 

Rok 2016

1.2016

2.2016

3.2016

4.2016

5.2016

6.2016

7.2016

8.2016

9.2016

10.2016

11.2016

12.2016

 

 

 

Rok 2015

1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015

7.2015

8.2015 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015

Rok 2014

1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014
7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014

Rok 2013

1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013
7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013

Rok 2012

1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012
7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012

Rok 2011

1.2011 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011
7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011

speciální vydání

Rok 2010

1.2010 2.2010 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010
7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 11.2010 12.2010

Rok 2009

1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 5.2009 6.2009
7.2009 8.2009 9.2009 10.2009 11.2009 12.2009

Rok 2008

1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008
7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008

Rok 2007

1.2007 2.2007 3.2007 4.2007 5.2007 6.2007
7.2007 8.2007 9.2007 10.2007 11.2007 12.2007