www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Rok 2019

19.08.2019 publikoval: Monika Chylíková

Program :        Podpora kultury 2019

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 60.000,- Kč na kulturní akci "Slavnosti města Mirotic - Alšovy dny".

Mirotice

 

Program :        Podpora muzeí a galerií

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 20.000,- Kč na Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého.

Mirotice

 

Program :         Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 85.000,- Kč na JSDH Mirotice.

Mirotice

 

Program :         Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 209.000,- Kč na opravu domu č.p. 68.

Mirotice

 

Program :         Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 2019

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 2,8 mil. Kč na vodovod.

Mirotice

 

Program :            Podpora hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 609.000,- Kč na opravu elektroinstalace v sokolovně č.p. 192.

Mirotice

 

Program :        111 82-podpora rozvoje regionu 2019

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 809.166,- Kč na Místní komunikace "Vackův Mlýn - Zářečí".

Mirotice

 

Integrovaný regionální operační program

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 3,5 mil. Kč na Komunitní centrum "Na faře".

Mirotice

 

Integrovaný regionální operační program

Město Mirotice obdrželo  z tohoto programu dotaci 6 mil. Kč pro ZŠ Mirotice na výstavbu venkovní učebny, nových dílen, bezbariérového WC, na vybavení odborných učeben a koupi zahradních prvků.

Mirotice