www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Územní plán města Mirotic - květen 2016

03.05.2016 publikoval: Monika Chylíková

N1 a výkres základ. členění jih

N1b výkres základ. členění sever

N2a hlavní výkres jih

N2b hlavní výkres sever

N3a výkres koncepce VI jih

N3b výkres koncepce VI sever

N4a výkres VPS+VPO jih

N4b výkres VPS+VPO sever

O1a koordinační výkres jih

O1b koordinační výkres sever

O2 výkres širších vztahů

O3a výkres předpokl. záboru půdniho fondu jih

O3b výkres předpokl. záboru půdního fondu sever

Textová část ÚP Mirotice