www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Informace projektanta

05.03.2019 publikoval: Monika Chylíková

Vážení a milí občané,

            jak jste se v předešlých výtiscích Vašeho zpravodaje dočetli, příští měsíc bude zahájena asi největší stavební akce v historii města a to výstavba centrální čistírny odpadních vod a gravitační splaškové kanalizace. Zhotovitel vzešlý z výběrového řízení je firma BAK stavební společnost a.s a stavba bude podpořena dotačním programem z Ministerstva životního prostředí.

            Celá stavba bude trvat 36 měsíců od jejího zahájení a v letošním roce zhotovitel dle předloženého harmonogramu prací vystaví čistírnu odpadních vod a kanalizační stoky A, A1, A2, B, B1, tlakový řad K a G, tedy stavba se bude týkat v roce 2019 především ulic Kopeckého, Na Běšince, Lihovarské, Zářečí a ulice K Husinci. Další části města budou realizovány v následujících 2 rocích.

            Rádi bychom Vás všechny požádali o jistou součinnost, která se bude týkat výstavby jednotlivých domovních kanalizačních přípojek. V průběhu následujících měsíců obdrží každá dotčená nemovitost tzv.,,Kartu přípojky“, kde budete požádáni o zákres stávajících septiků nebo jímek na vyvážení, aby zhotovitel vysadil kanalizační odbočku tak, aby neomezovala Vaše pozemky a stavby na nich. Zhotovitel stavby centrální gravitační kanalizační sítě standardně provede kanalizační přípojku na veřejném pozemku, kde bude zaslepena, zbylou část přípojky na soukromém pozemku si hradí vlastník nemovitosti na vlastní náklady včetně zajištění stavební firmy. Je možnost oslovit stavební firmu (zhotovitele) aby Vám zpracovala nabídku přípojky po Vašem pozemku a po vzájemné domluvě Vám jí případně vystaví (vše potřebné pro oslovení zhotovitele na provedení přípojky se dočtete v kartě přípojky).

V případě dotazů či nejasností se obraťte na nás případně i na zástupce města, rádi Vám vše potřebné vysvětlíme. Děkujeme za Vaší spolupráci a vstřícný přístup.

 

František Stejskal, Alcedo,   kontakt: fanda.stejskal@alcedo-project.cz

tel.: 725 486 976

 

Mirotice