www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Obnova vodovodu a vodovodní přípojky

30.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Výměna vodovodních přípojek - ČEVAK a.s.


Likvidace splašků

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Proč se přípojit na centrální ČOV


Kanalizace, ČOV a vodovod

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Parametry připojení


Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Proč nová kanalizace, vodovod a ČOV


Informace projektanta

05.03.2019 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Vážení a milí občané,

            jak jste se v předešlých výtiscích Vašeho zpravodaje dočetli, příští měsíc bude zahájena asi největší stavební akce v historii města a to výstavba centrální čistírny odpadních vod a gravitační splaškové kanalizace. Zhotovitel vzešlý z výběrového řízení je firma BAK stavební společnost a.s a stavba bude podpořena dotačním programem z Ministerstva životního prostředí.


Přehledná situace kanalizačního a vodovodního řadu

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

D.4.2. Přehledná situace 500 díl A.

D.4.3. Přehledná situace 500 díl B.

D.4.4. Přehledná situace 500 díl C.


Čistírna odpadních vod - pohledy

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

D.1.1.9.  Pohledy ČOV

D.1.1.1.Technická zpráva