☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město POMOC UKRAJINĚ Volby do zastupitelstev obcí SARS CoV-2 Koronavirus Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Strategické rozvojové dokumenty města Mirotice a jeho částí Územní plán Smlouvy Veřejné zakázky Poptávky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Vodovod Miroticko Kanalizace a ČOV Stavba D4 Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Internetový mapový server GObec Partnerství a spolupráce Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Česká pošta ČEVAK a.s. Dětský klub "Na Faře" Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji Komunitní centrum
Povodňový plán Úřední deska Archiv Mapa stránek
 

A A
Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Výzva k napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci

01.02.2022 publikoval: Monika Chylíková

K 15.10.2021 byl v Miroticích dokončen systém odvádění splaškových vod na centrální čistírnu odpadních vod novými gravitačními a výtlačnými stokami.

Část nemovitostí byla postupně s tím, jak byly dokončovány jednotlivé stoky s přípojkami na hranici pozemku, již přepojena na novou splaškovou kanalizaci. Žádáme vlastníky dosud nenapojených nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci, aby své nemovitosti přepojili co nejdříve.


Aktualizovaný harmonogram prací

10.08.2021 publikoval: Monika Chylíková

HMG_2021_08_BAK


Uzávěra ulice Stroupežnického

06.04.2021 publikoval: Monika Chylíková

V období od 12. 4 do 3. 7. 2021 bude z důvodu výstavby kanalizace a ČOV uzavřena část ulice Stroupežnického. 

 

/files/files/dok%202021/scan_20210406075045.pdf


Aktualizovaný harmonogram prací 2021

04.02.2021 publikoval: Drahomíra Honsová

Aktualizovaný harmonogram prací 2021


Výzva k přepojení

14.01.2021 publikoval: Monika Chylíková

Výzva


Aktualizovaný harmonogram prací ČOV a kanalizace

18.09.2020 publikoval: Monika Chylíková

HMG_2020_7_03


Mirotice - kanalizace, ČOV a vodovod

02.06.2020 publikoval: Monika Chylíková

Vážení občané,

 

     Ve městě Mirotice se z důvodu neuspokojivého způsobu likvidace splaškových odpadních vod pomocí domovních septiků s přepady do řeky Lomnice buduje nová oddílná splašková kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod.

Z důvodu nepříznivých výškových poměrů budou odpadní vody přečerpávány pomocí čerpacích stanic výtlačným potrubím do výše položených gravitačních úseků, svedených  k ČOV.


Přepojování nemovitostí

25.04.2020 publikoval: Monika Chylíková

Vážení občané města Mirotice,

     s ohledem na zvýšený pohyb stavebních strojů jste určitě zaregistrovali, že výstavba centrální splaškové kanalizace již probíhá v plném proudu. Část města ne levém břehu řeky Lomnice je již téměř vystavěná, nyní se zhotovitel stavby postupně přesouvá na další části kanalizace, které se nacházejí v okolí náměstí Mikoláše Alše.


ČEVAK a.s.

28.04.2020 publikoval: Monika Chylíková

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.


Přípojky vodovodu a kanalizace nabídka na zhotovení

02.12.2019 publikoval: Monika Chylíková

VÝKOP

ZAPÍSKOVÁNÍ

POLOŽENÍ PŘIPOJENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Cena  individuální dle domluvy.

Václav Kolouch

Zahradní 242

398 01 Mirotice

IČO:65984731

DIČ:CZ6584731

tel.: 603 536 390

 


Doporučení generálního projektanta Přepojování nemovitostí Mirotice

02.11.2019 publikoval: Monika Chylíková

Vážení občané města Mirotice,

              s ohledem na zvýšený pohyb stavebních strojů jste určitě zaregistrovali, že výstavba centrální splaškové kanalizace již probíhá v plném proudu. Část města ne levém břehu řeky Lomnice je již téměř vystavěná, nyní se zhotovitel stavby postupně přesouvá na další části kanalizace, které se nacházejí v okolí Náměstí Mikoláše Alše.


Mirotice – obnova vodovodu a vodovodní přípojky

02.11.2019 publikoval: Luděk Kvíčala

V rámci obnovy  vodovodních  řadů v Miroticích zajišťuje město Mirotice současně  i výměnu vodovodních přípojek na veřejně přístupných pozemcích. To znamená  výměnu potrubí přípojky včetně zemních prací od vodovodního řadu po hranici soukromého pozemku. Tuto část hradí město ze svých finančních prostředků.

Vzhledem ke stavu a stáří některých přípojek by bylo vhodné z důvodu  dlouhodobé  a bezporuchové  životnosti  provést výměnu celé přípojky od řadu až k vodoměrné sestavě z jednoho kusu potrubí bez spojovacích prvků.  Část přípojky na soukromém pozemku by si hradil každý vlastník přípojky sám, neboť podle zákona  274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích je vlastníkem přípojky majitel připojené nemovitosti.


Obnova vodovodu a vodovodní přípojky

30.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Výměna vodovodních přípojek - ČEVAK a.s.


Likvidace splašků

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Proč se přípojit na centrální ČOV


Kanalizace, ČOV a vodovod

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Parametry připojení


Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Proč nová kanalizace, vodovod a ČOV


Informace projektanta

05.03.2019 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Vážení a milí občané,

            jak jste se v předešlých výtiscích Vašeho zpravodaje dočetli, příští měsíc bude zahájena asi největší stavební akce v historii města a to výstavba centrální čistírny odpadních vod a gravitační splaškové kanalizace. Zhotovitel vzešlý z výběrového řízení je firma BAK stavební společnost a.s a stavba bude podpořena dotačním programem z Ministerstva životního prostředí.


Přehledná situace kanalizačního a vodovodního řadu

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

D.4.2. Přehledná situace 500 díl A.

D.4.3. Přehledná situace 500 díl B.

D.4.4. Přehledná situace 500 díl C.


Čistírna odpadních vod - pohledy

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

D.1.1.9.  Pohledy ČOV

D.1.1.1.Technická zpráva