www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

UtilityReport

15.10.2018 publikoval: Monika Chylíková

Hlavním účelem služby je poskytnout podporu občanům - stavebníkům v procesu podávání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.
Během stavebního nebo územního řízení musí stavebníci na úřadě doložit vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury. Je ale velmi složité, získat jejich kompletní a aktuální seznam a dopátrat se způsobu jak je oslovit.
Právě s touto agendou občanům pomáhá náš registr a navazující služba.

Samotný provoz služby (údržba registru, provoz aplikace, služby Zákaznického centra atd.) pak od této doby financují jednotlivá města Jihočeského kraje. V případě Mirotic částkou 3 000 Kč / rok .

Město tak poskytuje službu svým občanům a umožňuje jim výrazně redukovat čas strávený administrativou spojenou s agendou žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.
Dle přiložené statistiky bylo touto cestou od roku 2014 v působnosti SÚ Mirotice podáno již téměř 1 000 žádostí.

https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/jihocesky-kraj/