www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Kotlíkové dotace

07.01.2016 publikoval: Monika Chylíková

                                                                                                                                                                                           Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“

Dotační program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření.

Finanční podpora na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. V jeho gesci je finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům - fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území Jihočeského kraje.

Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace,kraj-jihocesky.cz/?p=p4 v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.