Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Rozhodnutí
zveřejněno od: 26.03.2019 do: 30.04.2019
výjimka pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 25.03.2019 do: 29.03.2019
SORP

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
zveřejněno od: 25.03.2019 do: 25.05.2019
Stanovení min. počtu členů OVK a jmenování zapisovatelů OVK

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 20.03.2019 do: 24.04.2019
24.4.2019 v 10:00 hod. v sidle Exekutorského úřadu Písek

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 19.03.2019 do: 18.04.2019
nemovitost - k.ú. Mirotice

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva Mirotice
zveřejněno od: 19.03.2019 do: 27.03.2019
27. března 2019 v 18:00 hod. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 15.03.2019 do: 01.05.2019
Tajemník/tajemnice

VV - Stavební úpravy RD Rakovice čp. 99
zveřejněno od: 11.03.2019 do: 10.04.2019
Souhlas se změnou stavby před jejím dokončením.pdf   VV - oznámení o doručení veřejnou vyhláškou.pdf

Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství
zveřejněno od: 08.03.2019 do: 10.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 08.03.2019 do: 14.09.2019
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 06.03.2019 do: 06.04.2019
Rozhodnutí

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 06.03.2019 do: 22.03.2019
Opatření obecné povahy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bořice u Mirotic
zveřejněno od: 04.03.2019 do: 19.03.2019
oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Záměr Města Mirotice - prodej nemovité věci
zveřejněno od: 28.02.2019 do: 30.04.2019
Záměr č. 4/2019 - plynárenské zařízení

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. /2019

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 29.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Finanční správa opět vyrazí do terénu
zveřejněno od: 14.02.2019 do: 31.03.2019
výjezdy do jednotlivých obcí

Záměr města Mirotice - prodej
zveřejněno od: 14.02.2019 do: 24.03.2019
Záměr č. 003/2019 - kú Mirotice Výměry parcel

Oznámení o zahájení správního řízení
zveřejněno od: 13.02.2019 do: 31.03.2019
vyjímka z ocharanných podmínek    

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, schválení SVR na roky 2020-2024
zveřejněno od: 13.02.2019 do: 31.12.2019
Oznámení o Schváleném rozpočtu obce na rok 2019 ...

Oznámení o zveřejnění
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2019
SORP 2019

D4 - seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí
zveřejněno od: 06.02.2019 do: 08.03.2019
VV - D4 - seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí.pdf

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 06.02.2019 do: 31.03.2019
seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí

Oznámení o zahájení správního řízení
zveřejněno od: 04.02.2019 do: 31.03.2019
výjimka - zvláště chráněné druhy

Oznámení o zahájení správního řízení
zveřejněno od: 03.02.2019 do: 31.03.2019
výjimka - zvláště chráněné druhy, výzkum ve zvláště chráněných územích -Jihočeský kraj seznam MZCHÚ ve správním obvodě JČ kraje podle z.č. 114/1992 Sb.

Krajský úřad - odbor životního prostředí
zveřejněno od: 28.01.2019 do: 27.02.2019
Výjímka pro druhy živočichů

Krajský úřad - odbor životního prostředí
zveřejněno od: 28.01.2019 do: 27.02.2019
Oznámení o zahájení správního řízení - výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2020 - 2024
zveřejněno od: 21.01.2019 do: 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Kumulovaný ozpočtový výhled

Záměr města Mirotice - pronájem
zveřejněno od: 18.01.2019 do: 28.02.2019
Nebytový prostor č. 48/403

Rozpočtové opatření 2018 č. 11
zveřejněno od: 17.01.2019 do: 16.06.2019
Rozpočtové opatření č. 11

Oznámení o zveřejnění 2018
zveřejněno od: 10.01.2019 do: 10.04.2019
SORP 2018

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 10.01.2019 do: 10.04.2019
SORP 2019

Schválený rozpočet na rok 2019
zveřejněno od: 21.12.2018 do: 31.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2019

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, SVR
zveřejněno od: 20.12.2018 do: 31.12.2019
Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
zveřejněno od: 03.12.2018 do: 31.12.2019
Návrh rozpočtu

Dotace z rozpočtu města na rok 2019
zveřejněno od: 29.11.2018 do: 31.12.2019
Pravidla pro poskytování dotací Prohlaseni_k_zadosti_o Vyúčtování dotace (činnost, akce) Vzor smlouvy 2019 Žádost o dotaci na akci Žádost o dotaci na činnost   Smlouva o poskytnutí dotace Vyúčtování dotace Žádost o dotaci na opravu fasády

D4 - rozhodnutí - prodloužení doby platnosti ÚR
zveřejněno od: 25.09.2018 do: 12.04.2019
D4 - rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR.pdf   D4 - výkresy.pdf

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Kanalizace v obci Radobytce

Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Oprava kaple v Bořicích

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.