Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Svoz odpadu

29.03.2015 publikoval: Monika Chylíková

svoz PDO 2. pololetí 2018

 

Sběrný den nebezpečného odpadu

 

Vyváženy jsou nádoby (popelnice), které jsou označeny známkou nebo nálepkou. Lze kombinovat nálepky se známkami. Známky i nálepky se prodávají na MěÚ Mirotice.

svoz PDO 1. pololetí 2018

 

Známka

Slouží k jednorázovému vyvezení popelnice. Známka je z plechu a má vyražené číslo a znak města.

Cena 1 známky je 75,-Kč.

Nálepky

Barva nálepky označuje frekvenci svozů.
Červená je vyvezena každý svozový týden (39 svozů) ….  2 925,-Kč,
Modrá je vyvezena každý sudý týden (26 svozů) ….  1950,-Kč
Zelená  je vyvezena první sudý týden v měsíci (12svozů)  ….  900,-Kč

Smlouva podnikatel 2017
Smlouva s občany 2017

Tříděný odpad

V obci a jejích částech jsou rozmístěny sběrné nádoby. Žluté barvy na plast, na sklo barvy zelené.

Kontejner na použité ošacení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky se nachází ve  Školní ulici proti domu čp. 260.

Papír a elektroodpad se ukládá ve sběrném dvoře.

Kompostiště

Nově jsou zřízeny kompostiště pro uložení listí, trávy a plevelu ze zahrádek. (Mirotice – u hřbitova, Lučkovice –Na Průhoně, Stráž - u východního okraje, Strážovice - za požární zbrojnicí, Jarotice - pod rybníčkem, Bořice – za p. Svobodou. V Radobytcích zatím není.)

Mapy kompostist.pdf (744,6 kB)