Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Vyhlášky a nařízení

22.03.2015 publikoval: Monika Chylíková

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 
1/2011 Kompostování.pdfMapy umístění kompostišť.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem
3/2009 Odpady.pdfDodatek č.1.pdfDodatek č. 2.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
1/2010 Koeficient daně.jpg

Usnesení rady města č. 175/2003: Řád veřejného pohřebiště 
175/2003 Řád pohřebiště.pdf

Nařízení č. 1/2009 - hrobová místa

Nařízení města č.1/2010, kterým se stanovuje ceník za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst
1/2010 Pronájem hrobu.pdf

Vyhláška z r. 1998 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Mirotice
Fond rozvoje bydlení.pdf

Vyhláška z r.1997: Požární řád obce Mirotice 
Požární řád.pdf

Vyhláška č. 3/2007 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 
Pravidla pro pohyb psů.pdf

Publikováno 28. 4. 2017

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 1/2017 - stanovení části školského obvodu mateřské školy

Publikováno 28. 4. 2017

Obecně závazná vyhláška  města Mirotice č. 2/2017 - stanovení části školského obvodu základní školy

Publikovánoí 28. 4. 2017

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 3/2017 - pohyb psů na veřejném prostranství

Publikováno 15. 5. 2017

Nařízení č. 2/2017 - zákaz podomního prodeje

Publikováno 19. 6. 2017

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č.4/2017 o nčním klidu

Publikováno 14. 12. 2017

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 5/2017 - místní poplatky

Příloha č. 1/2017 - pozemky - zpoplatnění užívání veřejného prostranství