Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Návrh územního plánu Mirotice pro opakované veřejné projednání

05.02.2016 publikoval: Monika Chylíková

Textová část,

N1a Výkres základního členění území - jih,

N1b Výkres základního členění území - sever,

N2a Hlavní výkres - jih,

N2b Hlavní výkres - sever,

N3a Výkres koncepce veřejné infrastruktury - jih,

N3b Výkres koncepce veřejné infrastruktury - sever,

N4a Výkres veř. prospěšných staveb, opatření a asanací - jih,

N4b Výkres veř. prospěšných staveb, opatření a asanací - sever,

N5a Hlavní výkres s vyznačením změn - jih,

N5b Hlavní výkres s vyznačením změn - sever,

O1a Koordinační výkres - jih,

O1b Koordinační výkres - sever,

O2 Výkres širších vztahů.

O3a Výkres předpokl. záborů půdního fondu - jih,

O3b Výkres předpokl. záborů půdního fondu - sever