Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Záměr města Mirotice 01/2018 - prodej
zveřejněno od: 15.01.2018 do: 15.02.2018
KÚ Strážovice

Záměr města Mirotice 02/2018 - prodej
zveřejněno od: 15.01.2018 do: 15.02.2018
KÚ Bořice

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka - Oznámení
zveřejněno od: 12.01.2018 do: 11.02.2018
Oznámení o zveřejnění.pdf

Rozpočtové opatření 2017 č. 11
zveřejněno od: 08.01.2018 do: 10.02.2018
Rozpočtové opatření č. 11

Veřejná vyhláška - územní opatření o stavební uzávěře
zveřejněno od: 21.12.2017 do: 21.02.2018
VV - územní opatření o stavební uzávěře

Oznámení o zveřejnění DSOSP
zveřejněno od: 18.12.2017 do: 17.01.2018
Oznámení o zveřejnění DSOSP Schválený rozpočet DSOSP Rozpočtové opatření č. 8 DSOSP

Schválený rozpočet na rok 2018
zveřejněno od: 18.12.2017 do: 17.01.2018
Rozpočet města Mirotice na rok 2018

Rozpočtové opatření 2017 č. 10
zveřejněno od: 18.12.2017 do: 17.01.2018
Rozpočtové opatření č. 10

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 5/2017
zveřejněno od: 14.12.2017 do: 17.01.2018
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 12.12.2017 do: 12.01.2018
KÚ Mirotice

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 12.12.2017 do: 12.01.2018
Elektronická dražba KÚ Mirotice

VV - E.ON Distribuce a.s. - Mirotice:Stroupežnického, kabel NN
zveřejněno od: 11.12.2017 do: 10.01.2018
Územní rozhodnutí.pdf Situační výkres.pdf    

Oznámení o zveřejnění
zveřejněno od: 08.12.2017 do: 07.01.2018
SORP

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Mirotice
zveřejněno od: 04.12.2017 do: 04.01.2018
Pozvánka na Zastupitelstvo

Dotace z rozpočtu města na rok 2018
zveřejněno od: 27.11.2017 do: 27.12.2017
Pravidlala pro poskytování dotací z rozpočtu města Žádost o dotaci na akci Žádost o dotaci na činnost Prohlaseni k žádosti Vzor smlouvy 2018 Vyúčtování dotace (činnost, akce)         Pravidla pro poskytování dotací oprava fasád Žádost o dotaci na opravu fasády Smlouva o poskytnutí dotace Vyúčtování dotace

Návrh rozpočtu na rok 2018
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2017
Návrh rozpočtu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Příloha k návrhu rozpočtu lRozpočet Sociálního fondu

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

VV - Zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu
zveřejněno od: 23.11.2017 do: 06.01.2018
Zrušení trvalého pobytu.pdf

Dražební vyhláška - dobrovolná dražba
zveřejněno od: 22.11.2017 do: 22.12.2017
Dobrovolná dražba

Záměr města Mirotice č. 20/2017 - směna
zveřejněno od: 20.11.2017 do: 31.01.2018
KÚ Lučkovice

Rozpočtové opatření 2017 č. 9
zveřejněno od: 15.11.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 9

Usnesení
zveřejněno od: 10.11.2017 do: 31.12.2017
Dražební vyhláška

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
zveřejněno od: 09.11.2017 do: 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtové opatření č.7/2017 Návrh rozpočtu  

VV - Opatření obecné povahy
zveřejněno od: 08.11.2017 do: 31.12.2017
  Zpracování nahodilých těžeb Příloha č. 1

Volba prezidenta České republiky
zveřejněno od: 08.11.2017 do: 30.01.2018
Volba prezidenta

Oznámení o době a místě konání voleb
zveřejněno od: 08.11.2017 do: 30.01.2018
Volba prezidenta

Rozpočtové opatření 2017 č. 8
zveřejněno od: 08.11.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 8

Smlouva o dílo - "Bořice - Veřejné osvětlení
zveřejněno od: 06.11.2017 do: 09.12.2018
"Bořice - Veřejné osvětlení"

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce budovy sokolovny v Miroticích"
zveřejněno od: 10.10.2017 do: 15.01.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu   1 - Katastrální situační výkres 1z2   1 - Katastrální situační výkres 2z2   2 - Půdorys suterénu - sklepů   3 - Půdorys přízemí   4 - Půdorys patra, půdních prostor   5 - Legenda místností   6 - Příčný řez a-á   7 - Příčný řez b-b´   8 - Průčelí jižní   8 - Průčelí severní   8 - Průčelí východní   8 - Průčelí západní   Rozpisky   Štítek   Textová část   Návrh smlouvy o dílo sokolovna   Příloha č. 1 - Krycí list nabídky rekonstrukce sokolovny   Příloha č. 2 - Čestné prohlášení základní způsobilosti rekonstrukce sokolovny   Příloha č. 3   Zadávací dokumentace

Úřad pro zastupování státu
zveřejněno od: 27.09.2017 do: 27.12.2017
Výběrové řízení s aukcí

VV - Stavební povolení
zveřejněno od: 26.09.2017 do: 31.12.2017
ČOVMirotice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
zveřejněno od: 25.09.2017 do: 27.12.2017
Volby 2017

Revize katastru nemovitostí
zveřejněno od: 21.09.2017 do: 31.12.2018
KÚ Strážovice KÚ Jarotice

Záměr města Mirotice 019/2017 - pronájem
zveřejněno od: 15.09.2017 do: 31.12.2017
Nebytový prostor č. 68/401 čp. 68

Rozpočtové opatření 2017 č. 7
zveřejněno od: 12.09.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 7

Oznámení o zveřejnění
zveřejněno od: 08.09.2017 do: 05.12.2018
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Informace pro obce III. a II. typu o povýšení škol na OVM
zveřejněno od: 29.08.2017 do: 31.12.2017
info zde

Rozpočtové opatření 2017 č. 6
zveřejněno od: 17.08.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6

Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Kanalizace v obci Radobytce

Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Oprava kaple v Bořicích

Rozpočtové opatření 2017 č. 5
zveřejněno od: 25.07.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5

Závěrečný účet za rok 2016 - Město Mirotice
zveřejněno od: 23.06.2017 do: 30.06.2018
Závěrečný účet

Obecně závazná vyhláška města Mirotice č. 4/2017
zveřejněno od: 19.06.2017 do: 31.12.2017
o nočním klidu

Rozpočtové opatření 2017 č. 4
zveřejněno od: 08.06.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 4

Návrhu závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí severního Písecka za rok 2016
zveřejněno od: 05.05.2017 do: 31.12.2017
Výkaz zisků a ztrát Zpráva o výsledku hospodaření 2016 Příloha rozvahy Závěrečný účet Hlavní kniha Rozvaha FIN 2 - výkaz pro hodnocení Inventarizace 2016 - zpráva

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Rozpočtové opatření 2017 č. 3
zveřejněno od: 25.04.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření 2017 č. 3

Rozpočtové opatření 2017 č. 2
zveřejněno od: 11.04.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 2
 

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2017 a rozpočtových opatření 2017
zveřejněno od: 21.03.2017 do: 31.12.2017
Oznámení o zveřejnění   Schválený rozpočet na rok 2017
 

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Rozpočtové opatření 2017 č. 1
zveřejněno od: 23.02.2017 do: 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.