Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Smlouva o vystoupení

17.04.2018 publikoval: Monika Chylíková

The TAP TAP


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Bořice VO"

22.11.2017 publikoval: Monika Chylíková

Doodatek č. 1 - Bořice


Smlouva o dílo "Rekonstrukce místní komunikace Obora u Radobytec"

22.11.2017 publikoval: Monika Chylíková

Smlouva o dílo -  Obora


Smlouva o dílo - "Mirotice-výměna oken bytových domech čp. 8 a čp. 102"

18.09.2017 publikoval: Monika Chylíková

Výměna oken v čp. 8 a čp. 102


Smlouva o dílo - "Bytový dům čp. 75"

26.09.2017 publikoval: Monika Chylíková

Bytový dům čp. 75


Smlouva o dílo - "Stráž - rekonstrukce místní komunikace"

23.06.2017 publikoval: Monika Chylíková

Stráž - rekonstrukce místní komunikace


Smlouva o vystoupení

15.06.2017 publikoval: Monika Chylíková

Skupina KEKS


Město Mirotice - Smlouva o dílo

08.08.2017 publikoval: Adéla Dudová

Smlouva o dílo.pdf


Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"

28.07.2017 publikoval: Monika Chylíková

Oprava kaple v Bořicích


Smlouva o poskytnutí dotace č. 6

28.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

Ladislav Tomeš


Smlouva o poskytnutí dotace č. 3

15.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

TJ Mirotice z.s.


Smlouva o poskytnutí dotace č. 2

15.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

TJ Sokol Mirotice


Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"

28.07.2017 publikoval: Monika Chylíková

Kanalizace v obci Radobytce


Zateplení stropní konstrukce bytového domu v Miroticích

25.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Zateplení čp. 102


Smlouva o dílo na rekonstrukci míatních komunikací ve městě Mirotice

24.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Místní komunikace


Pojistná smlouva - Kooperativa pojišťovna

01.08.2016 publikoval: Monika Chylíková

smlouva


Smlouva o dílo - Mirotice - výstavba chodníků

22.08.2016 publikoval: Monika Chylíková

smlouva


Smlouva o zajištění uměleckého výkonu

16.6.2016 publikoval: Monika Chylíková

Marek Ztracený


Smlouva o dílo - projektové práce ČOV

01.07.2016 publikoval: Monika Chylíková

projektové práce ČOV


Smlouva o dílo - oprava márnice

20.06.2016 publikoval: Monika Chylíková

oprava márnice


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3

21.03.2016 publikoval: Monika Chylíková

TJ Mirotice z.s.


Smlouva INSIA

04.01.2016 publikoval: Monika Chylíková

Pojišťovaví makléř


Kupní smlouva

17.12.2015 publikoval: Monika Chylíková

Budova bez čp.


Smlouva oposkytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

12.11.2015 publikoval: Monika Chylíková

Základní škola Mirotice-zateplení


Smlouva oposkytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

12.11.2015 publikoval: Monika Chylíková

Oprava střechy čp. 64


Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

17.09.2015 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice likvidace BRKO


Smlouva o dílo

19.11.2015 publikoval: Monika Chylíková

Rekonstrukce komunikací


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

17.09.2015 publikoval: Luděk Kvíčala

Dodatek č. 1


Smlouva o dílo - Revitalizace retenční nádrže Lahodka

15.07.2015 publikoval: Luděk Kvíčala

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice

07.08.2015 publikoval: Monika Chylíková

Smlouva FK

Vyúčtování dotace


Kupní smlouva

27.07.2015 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice likvidace BRKO


Smlouva o dílo

20.08.2015 publikoval: Monika Chylíková

Oprava střechy čp. 64


Smlouva o vystoupení

05.01.2015 publikoval: Monika Chylíková

Kamil Střihavka